De buurtkamer is een neutrale ontmoetingsplek, waar naast samenzijn en samen koken ook cursussen gehouden worden, naailes en taalles wordt gegeven en uitstapjes worden bedacht om de stad beter te leren kennen.

Daarnaast is er wekelijks een koffie-inloop die vooral door alleenstaande ouderen wordt bezocht, wordt muziekles (gitaar en piano) gegeven, worden er romans besproken in een boekenclub  en wordt er vergaderd door onder meer verenigingen van eigenaren. Het fungeert als steunpunt voor het maatschappelijk werk van ABC-Combiwel. Op cultureel gebied participeert Parlarie in de tweejaarlijkse Open Atelier-route tijdens de Pinksterdagen met het exposeren van kunst van buurtgenoten. Tijdens de Burendagen met kerst worden er buurtmaaltijden georganiseerd.

Een overzicht van deze activiteiten en cursussen kunt u o.a. vinden op onze facebook pagina: