Buurtkamer Parlarie is een centrale ontmoetingsplek, waar alle bewoners van de Zeeheldenbuurt welkom zijn. De activiteiten worden voornamelijk door buurtbewoners zelf georganiseerd. Zo zijn er elke week bijeenkomsten waarbij vrouwen van allochtone herkomst samen dingen bespreken die voor hun van belang zijn. Zo willlen we bijdragen aan de saamhorigheid in de buurt en aan de integratie van alle bewoners met hun verschillende achtergronden.

Wekelijks is er naailes en taalles voor volwassenen, en daarnaast wordt er regelmatig samen gekookt en worden er verschillende cursussen gegeven. Verder bedenken we uitstapjes waardoor de deelnemers de stad en ons land beter leren kennen.

Elke week op maandag is er een koffie-inloop waar de buurtwerker van Combiwel aanwezig is, en eenmaal per week houdt de wijkbeheerder van Eigen Haard open spreekuur.

Verder doet Parlarie mee aan de tweejaarlijkse Open Atelier-route tijdens de Pinksterdagen, waarbij we tekeningen en schilderijen van buurtgenoten tentoon stellen.

Elk jaar in september doen we mee aan de feestelijke Nationale Burendag en aan het eind van het jaar organiseren we een Kerstmaaltijd voor buurtbewoners.

Een overzicht van deze activiteiten en cursussen kunt u o.a. vinden op onze facebook pagina.